Home » 47

DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri ile yapılacak denetimlerin usul ve esaslarını ortaya koymaktır.

Read More »

KAPSÜL ANALİZ RAPORU

KisaAciklama

Read More »