Kronik Hastalık Nedir? Kronik Hastalıklar Nelerdir?

Kronik Hastalık; kronik sözcüğü Türk Dil Kurumunda süreğen anlamını karşılamaktadır. Süreğen ise “Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden; müzmin” anlamına gelir. Uzunca yıllar süren, tam olarak tedavi edilemeyen, sık sık tekrarlayan hastalıklara bu sebeple “kronik hastalıklar” denmektedir. 

Kronik hastalıklar, ömür boyu tedavi gerektiren hastalıklardır. Bu hastalıklar, taşıyan kişilerin hayatını büyük oranda etkilemektedir. Yaşam biçiminde ona göre değişiklik; psikolojik ve sosyolojik olarak etkilenme durumu süreğen bir biçimde hastalık taşıyan kimseler için söz konusudur. Uzunca yıllar bir hastalığı ve onun şikâyetlerini taşıyan kimselerde yalnız bedenen değil ruhen de bir yıpranma oluşabilir. Kronik hastalıklar psikolojik problemleri doğurabilir. 

Tüm hastalıklarda olduğu gibi kronik hastalıklarda da erken teşhis çok önemlidir. Bu durumda ailesinde kronik hastalık olan kimselerin rutin doktor kontrolüne gitmesi gerekmektedir.

En Çok Görülen Kronik Hastalıklar

Kronik hastalıklar listesi:

 • Diyabet (şeker hastalığı),
 • Kardiyovasküler hastalıklar (kalp yetmezliği, tansiyon, koroner arter vb.),
 • Tiroit hastalıkları,
 • Gastrointestinal hastalıklar,
 • Solunum yolu hastalıkları (astım, bronşit vb.),
 • Alerjiler,
 • Kanser türleri,
 • Nörolojik hastalıklar (alzaymır, demans),
 • Kemik ve eklem hastalıkları (romatoid artrit vb.),
 • Psikolojik hastalıklar (depresyon, şizofreni, bipolar vb.)

Kronik Hastalıkların Nedenleri Nelerdir?

Kronik olsun ya da olmasın bir hastalığın oluşmasında birden çok faktör etkili olabilir. Ama hemen tüm hastalıklarda öncelikle genetik yatkınlık dikkat çekmektedir. Ailenin sağlık geçmişinde var olan hastalıkların genetik olarak alt nesillere taşınması mümkündür. Fakat elbette bu kesin bir durum değildir. Daha evvel ailesinde kronik hastalıklar bulunmasına rağmen kişinin kendisi hasta olmayabilir. Hatta aile geçmişinde hastalık bulunmadan da kişide kronik hastalıkların görünmesi mümkündür. Burada kastedilen, ailesinde hastalık olan kişilerin o hastalığa diğer insanlara oranla daha yatkın olduğu ve bu sebeple kontrollü yaşaması gerektiğidir. 

İnsanların yaşayış biçimleri, beslenme tarzları, uyku düzenleri ve daha birçok etken de hastalıkların ortaya çıkmasına ve tetiklenmesine sebeptir. Fazla kilo, düzensiz uyku, yeterli ve sağlıklı beslenmemek ve yeterli miktarda su tüketmemek yaşam biçimindeki olumsuz davranışlardır. Sigara ve alkol tüketimine de vurgu yapmak gerekir. Birçok hastalığın oluşmasında, kalıcılığını korumasında ve tedavinin yavaşlaması-sonuç alamamasında sigara ve alkolün etkisi vardır. 

Çevre faktörleri kronik hastalıkların oluşmasında bir diğer önemli sebeptir. Örneğin; stresli bir yaşam, hava kirliliği ve benzeri sağlıksız durumların yoğun olduğu şehir hayatı solunum yolları hastalıklarının önünü açmaktadır. 

Kronik hastalıklar nelerdir

Kronik Hastalıkların Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hastalıkların tedavisi ve süreçleri, hastalığın ne olduğu, hastanın durumu ve hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Söz konusu kronik hastalıklar olduğunda tedavilerin düzenli ve ömrü boyu devam edeceğini söylemek gerekir. Kronik hastalığa sahip olan kimselerin devamlı bir tıbbi kontrole ve bakıma ihtiyaçları vardır. Tedavi yöntemleri hastalıklara göre değişmektedir. Burada hastanın rolü çok önemlidir. Hasta, hastalığına göre bir yaşam tarzı benimsemeli ve ona uygun biçimde yaşamaya gayret göstermelidir. 

Erken teşhis için düzenli kontroller sağlanmalıdır. Erken teşhis hastalığın ilerlemesini önleyebilir, tedavi esnasında uygulanan yöntemlerde değişiklik sağlayabilir. 

Kronik Hastalıklar Tamamen İyileşir mi?

Kronik hastalıklar adı gibi “kronik” yani “süreğen”dir. Ömür boyu devam eder. Ancak yaşam tarzı, düzenli muayene ve tedavi yöntemleri ile hastalık kontrol altında tutulabilir. Semptomlar dönem dönem azalsa da belli ataklarla yeniden ortaya çıkması ve artması mümkündür. Bu da yine sürecin kendisi ile ilgili bir durumdur. 

Kronik Hastalıklar Önlenebilir mi?

Kronik hastalıklara yakalanmamak için bazı önlemler alınabilir. Aile geçmişinde belli hastalıklar olsa da kişinin kendisinde bu hastalıklar görünmeyebilir. Bu doğal bir işleyiştir. Başta yatkınlığı olan insanlar ve elbette tüm bireylerin hastalıklardan korunmak için alabileceği başlıca önlemler şunlardır:

 • Tütün ve alkol tüketiminden uzak durmak. Pasif içici olmaktan da kaçınmaya gayret göstermek.
 • Sağlıklı ve düzenli beslenmek.
 • Egzersiz yapmak, vücudu dinç tutmak.
 • Kaliteli bir uyku düzeni oturtmak.
 • Stresten ve psikolojiyi etkileyen unsurlardan uzak durmak.
 • Hastalığın tetiklenmesine sebep olacak besinleri tüketmemek. Örneğin şeker hastalığından kaçınmak adına rafine şeker ve benzeri tatlılardan uzak durmak.

Hazırlayan: Genel Yayın Koordinatörü Erva AYDIN

Show CommentsClose Comments

Leave a comment