Sonbahar Çiğdemi

SONBAHAR ÇİĞDEMİ, GÜZ ÇİĞDEMİ, ACI ÇİĞDEM
COLCHICUM AUTUMNALE L.
(Liliaceae-fam.)
Bulunduğu Yerler: Çayırlar, ovalar, meralar ve çalılıklar arasında ve memleketin her tarafında bulunur.
Yapısı: İnce kahverengi zarla sarılı, yumurta biçiminde yumru soğancıklı çok yıllık otsu bitkidir. Çiçekler güz mevsiminde gelişir. Çiçekler açık pembe veya erguvani pembe, bazen de beyaz renkte, 6 bölümlü, kenar yapraklarda 6 bölümlü, uzun soluk borucuğun kaidesine kaynaşmış yapraklar ilkbaharda inkişaf eder, sulu, koyu yeşil ve geniş mızrak biçimindedir. Yapraklarla birlikte meyvede gelişir. Meyve yaz mevsiminde olgunlaşır, evvela yeşil, sonraları kahverengini alır. Üç evli, çok sayıda siyah kahve tohumları küre şeklinde ve acı tattadır. Eyliil-Ekim aylarında çiçek açar.
Kullanılan Kısımlar: Tohumlar kullanılır. Meyve kapsülleri olgunlaşmadan az evvel (Haziran-Temmuz aylarında) toplanır. Tohumların iyice olgunlaşması ve kuruması için yaygı üzerine serilir. Kuruduktan sonra dövülerek tohumlar ayrılır. Savurma veya kalburdan geçirmek suretiyle temizlenir. Kuru tohumlar kokusuz ve acı tattadır. Rutubet payı % 13’tür. Kuru ve havadar binalarda muhafaza edilir.
Kimyevi Terkibi: Tohumlar kolhisin, kolhisin, azot-dezasetil-kolhisin, 4-desmetilkolhisin, 3-dimetil-azot-metil-kolhisin alkaloidleri ihtiva eder; daha nöutral karakterde maddeler: azotformildezasetilkolhisin; glikoalkaloid kolhikozid, tiokolhisin, apigenin flavonu, aromat dizisinden asidler, fitosterin şekerler, % 17 kadar (olein, palmitin ve linol asidlerinden ibarettir.) yağlı maddeler, nişasta vs. ihtiva eder. Yumru soğancıklar; kolhisin, yağlı maddeler, reçine vs. ihtiva eder.
Hangi Hastalıklarda Kullanılır: Kolhisin ve kolhamin alkaloidleri hücrelerin ayrılmasına mani olur. Kan verici organ dokularını değiştirir, bundan dolayı akyuvar hücrelerde azalma meydana gelir. Bitkinin bütünü idrar söktürücü ve çok zayıflatıcıdır. Kronik leukoz ve deri kanseri tedavisinde kullanılır. Cilt kanseri tedavisi haricen kolhamin yağı şeklinde kullanılır. Bunun terkibine hialuronidaz fermenti ilave edilerek kullanılması tavsiye edilir. Deri kanserinin ilk devresinde çok iyi te’sir gösterdiği görülmüştür. Bitki bazı vakalarda, nikris (podagra) illetine, mafsal romatizması, endokardit (kalbin iç zarı) ve perikardit (kalp dış zarının iltihaplanması), skarlatinalnefrit vs. hastalıklara karşı kullanılır.
Sonbahar çiğdem tohumlarının, halk tababetinde su toplama, şişkinlikler, mafsal romatizması vs. kullanılması tavsiye edilir. Haricen 1/10 nisbetinde kuvvetli rakı içerisinde tohumlar 20 gün bekletilirse romatizmalı yerler, nikris ve nevraljide ağrılı yerleri yağlamakta kullanılır. Böbreklerde skarlatinoz iltihabı ve deri altı ödemlerde içilerek kullanılır.
Kullanılışı: Doktorun tavsiyesi üzerinedir.
DİKKAT! BU BİTKİ İNSAN VE EV HAYVANLARI İÇİN ZEHİRLİDİR.

You May Also Like