Tıp ve Teknoloji

KisaAciklama

Tıbbi teknoloji, hastaların ömrünü uzatmak ağrıyı hafifletmek ve hastalık riskini azaltmak için bir aygıtın veya buluşun kullanılmasıdır. Tıbbi teknolojinin örnekleri tıbbi ve cerrahi işlemleri, ilaçlar, tıbbi cihazlar ve tanı testleri içerir. Bu tıbbi teknoloji olmadan modern tıbbın düşünmek zordur.

Tarih
Tanı ve tedavisinde tıbbi teknolojilerin kullanımı, on dokuzuncu yüzyılda başladı. Tansiyon aleti Samuel Siegfried Karl Ritter von Basch tarafından icat edilmiştir ve kan basıncını ölçmek için kullanıldı. Spirometre 1846 yılında John Hutchinson tarafından icat edilmiştir ve yirminci yüzyılın son yarısı tıpta teknolojinin kullanımında muazzam bir büyüme yaşadı. lungs.The hayati kapasitesini ölçmek için kullanıldı . Buson beş yıl içinde tıbbi teknolojinin büyüme önceki iki bin yıl boyunca yapılan tüm gelişmeleri aştığı tahmin edilmektedir. Tıbbi teknolojinin büyüme sorumlu önemli bir faktör tıp ile bilim ve mühendislik bütünleşmesidir. Mesela, X -ray veya manyetik rezonans görüntüleme ( MRG) gibi görüntüleme cihazları gelişmiş fizik prensiplerine dayanan ve özellikle tıbbi uygulamalar için tasarlanmıştır.

Türleri
Örnekler tıpta kullanılan ileri teknolojiler şunlardır: kanser için hedeflenmiş tedavilerin, antidepresanlar, tıbbi ve cerrahi işlemler, manyetik rezonans görüntüleme ( MRG ) ve bilgisayarlı tomografi (BT ) taramaları, bu tür için gaitada gizli kan testi gibi tarama testleri gibi tıbbi cihazlar gibi ilaçlar kolorektal kanser, tele tıp ve elektronik tıbbi kayıtları gibi elektronik destek sistemleri.

Fonksiyon
tıbbi teknolojilerin uygulamaları hastalıkların tanı içeren ( örneğin X- hastalıkların ray) , tedavi (örn. hastalıklar ( örneğin mamografi ) için tarama hastalıklar (bağışıklık ) kanseri için kemoterapi ) , önleme, rehabilitasyon ( örneğin fizik tedavi ) , otomasyon ve hataları ( örneğin bilgisayarlı sipariş doktor girişi ) azaltılması ve hastaların ( örneğin yapay bacaklar yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve kollar ) .

Etkileri
Amerika Birleşik Devletleri yeni tıbbi teknolojilerin araştırma yıllık 130.000.000.000 $ yatırım. Bu yatırımın üçte biri hükümet tarafından ödenir. İlaç, biyoteknoloji ve tıbbi cihaz endüstrisi yeni tıbbi teknolojiler için araştırma ve geliştirme maliyetinin yaklaşık yarısı katkıda bulunmuştur. Yeni ilaçlar için araştırma ve geliştirme maliyeti fazla 1 milyar dolardan ulaşan, son on yılda arşa çıkmış.
Uzman Insight tıp teknolojisi kısmen olduğuna inanılmaktadır sağlık yükselen maliyet sorumludur. Amerika Birleşik Devletleri’nde, sağlık hizmetlerinin toplam maliyeti yaklaşık yüzde 10 yıllık artış hızı artar ve şu anda GSYİH’nın 18 20 yüzde hesapları. Bu tıbbi teknoloji tıbbi costs. It artış en az yarısından sorumlu yeni bir tıbbi teknolojinin maliyet etkinliğini değerlendirmek için bu nedenle önemlidir olduğu tahmin edilmektedir. Böyle bir analiz sağlık personeli ilaçlar veya işlemleri için ödenmesi gereken yaklaşık bir karar sağlayacaktır.

You May Also Like

hekimzade

Yazar: hekimzade